CAIXONS

Sens dubte Katho és sinònim de qualitat, passió, esforç i dedicació. Cadascún dels seus instruments ofereixen una qualitat impeccable I determinació. Cada un dels instruments Katho està fet a mà. Ja des dels models més bàsics trobarem elements interessants: Els Nous models Burbujas, Étniko I Alhambra presenten característiques de models superiors, Woodline és una gamma de caixons que ofereix una qualitat molt per sobre del seu preu. Quan arribem a caixons de gammes superiors els acabats, les fustes, el so i el caliu aporten al músic a tranquilitat, la confiança y la satisfacció de tocar un instrument a l’alçada de les més exigents. Per això, en cada caixó Katho hi trobarem una mica de la dedicació, l’esforç, l’amor, el coneixement i el saber d’aquesta gran marca.