INSTRUMENTS MUSICO-TERÀPIA

Instruments de grans recursos, dotats d’una presència i sonoritats poc habituals