INSTRUMENTS PER ESCOLES

Selecció d’instruments que volem recomanar per a escoles, sigui pel seu ús habitual a l’aula o perquè considerem que ens ofereixen grans recursos i possibilitats.